ORANIA VERBLYFREG
 
Verblyfregaansoek

Gebruik hierdie vorm om aansoek te doen om verblyfreg in Orania

Werkspermit

Gebruik hierdie vorm om aansoek te doen vir 'n werkspermit

Studentepermit

Gebruik hierdie vorm om aansoek te doen vir 'n studentepermit

Besoekerspermit

Gebruik hierdie vorm om aansoek as besoeker