Bewys van betaling

Gebruik hierdie vorm om 'n bewys van betaling dokument by u verblyfreg aansoek te voeg. Let wel: Indien u nog nie 'n aansoek om verblyfreg ingevul het nie, sal u nie 'n betalingsbewys kan aanheg nie.